stacje transformatorowe
energetykabudowa sieci energetycznychstacje transformatorowesieci elektrycznesieci elektryczneTransformatory słupowe

Napowietrzne linie energetyczne

linie energetyczne
Realizujemy budowy napowietrznych linii elektrycznych nN, SN oraz linii wysokiego napięcia 110kV i linii światłowodowych. W zakres naszych usług wchodzą także remonty i modernizacje już istniejących linii energetycznych, w tym prace pod napięciem. Dla wykonywanych prac wykonujemy pełną dokumentację projektową.
Nasi pracownicy posiadają wszystkie niezbędne szkolenia i uprawnienia do wykonywanie prac, a park maszynowy umożliwia nam m. in. układanie i ciągnięcie linii w sposób mechaniczny.

Kablowe sieci energetyczne

rozdzielnie energetyczne
Wykonujemy budowy i serwisujemy kablowe linie energetyczne nN, SN oraz linie wysokiego napięcia 110kV i linie światłowodowe. Realizujemy zarówno planowane budowy i remonty jak również diagnostykę i usuwanie awarii. Dzięki posiadanym zasobom ludzkim i zapleczu maszynowemu w sytuacjach awaryjnych działamy szybko i skutecznie, o czym wielokrotnie przekonali się nasi kontrahenci.
Nasz bogaty park maszynowy umożliwia nam m. in. układanie i ciągnięcie linii w sposób mechaniczny.
Wykonujemy także pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów, pomiary ciągłości żył linii kablowych oraz próby napięciowe.

Stacje transformatorowe

sieci energetyczne
Montujemy i instalujemy kontenerowe oraz słupowe stacje transformatorowe. Budowy przeprowadzamy kompleksowo włącznie z wykonaniem przyłączy i pomiarów.

Realizujemy także okresowe przeglądy i konserwacje sieci elektroenergetycznych w tym m. in.: linii energetycznych, stacji transformatorowych oraz stacji energetycznych i rozdzielni sieciowych

Oświetlenie drogowe

Wykonujemy również budowy linii oświetleniowych w pełnym zakresie: od zaprojektowania, poprzez instalację okablowania lini, słupów oświetleniowych do wykonania przyłączy, pomiarów i testów.

Złącza kablowe nN

Jesteśmy również producentami złącz rozdzielczych kablowo - pomiarowych, na które posiadamy atesty Instytutu Energetyki w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się ze zrealizowanymi projektami