linie elektryczne
energetykabudowa sieci energetycznychstacje transformatorowesieci elektrycznesieci elektryczneTransformatory słupowe

Inwestor: ENION S.A. Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa


 • Projekt budowlano wykonawczy na budowę linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Kostkowice.
 • Projekt budowlano wykonawczy na budowę linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym w miejscowości Włodowice.
 • Projekt budowlano wykonawczy na wymianę nieusieciowionej linii kablowej 15kV relacji: od stacji transformatorowej S-5702 Praszka Oczyszczalnia ¦cieków do stacji transformatorowej S-73 Praszka Zespół Szkół Zawodowych i od stacji transformatorowej S-5702 do stanowiska słupowego nr 12 linii 15kV Praszka Liceum.
 • Budowa linii napowietrznej nN wraz z przyłączem kablowym w miejscowości Koziegłowy - Rosochacz.
  sieci elektryczne
 • Rozbudowa linii napowietrznej nN dla zasilania placów budowy i docelowo budynków mieszkalnych w miejsowości MiedĽno.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN i SN (EXCEL) w miejscowości Cykarzew Północny - Pustkowie.
 • Awaryjna wymiana kabla 15kV w Myszkowie pomiędzy stacjami transformatorowymi S-55 15/0,4kV do S-56 15/0,4kV.
 • Przebudowa sieci nN zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej w miejscowości Brzeście gm Radków.
 • Budowa linii kablowo - napowietrznej 15kV relacji: S-851 - linia napowietrzna KuĽnica - Brzeziny, odgałęzienie do S-905.
 • Budowa stacji transformatorowej 6/0,4kV przy ul. Rydza ¦migłego w Częstochowie z wlączeniem do sieci SN dla zasilania firmy DRABPOL, oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej 6kV.
 • Przebudowa linii napowietrznej 30kV w celu zasilania Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Firmy "BAHPOL" w Kłobucku
 • Budowa i włączenie do sieci SN i nN stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z rozbudową i modernizacją sieci nN w miejscowości Krzepice.
 • Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV z włączeniem do sieci elektryczne SN i nN w miejscowości Wanaty.
 • Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV z włączeniem do sieci 15kV i budowa linii napowietrzno - kablowej 1kV dla zespołu działek mieszkaniowych w miejscowości Prusacko-Rybaki.
 • Wymiana nieusieciowionej linii kablowej 15kV relacji: RS Hutników - S-216 oraz włazów rewizyjnych na wiadukcie przy al. Wojska Polskiego w Czestochowie.
 • Wymiana awaryjnego kabla 15 kV relacji S-66 - S-616 wraz z wykonaniem muf przelotowych żywicznych przy ul. Srebrnej w Częstochowie - odcinek dł 510m.
 • Rozbudowa linii napowietrznej nN dla zasilania placów budów i docelowo budynków mieszkalnych przy ul. Kolorowej w Gorzowie ¦ląskim.
 • Projekt budowlano wykonawczy na budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV Turza-Caritas z włączeniem do sieci SN oraz budowa linii kablowej nN dla podłączenia odbiorców w miejscowości Turza.
 • Projekt budowlano wykonawczy na budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV Kośmidry 3 z włączeniem do sieci SN i nN w miejscowosci Koszewice-Kośmidry.
 • Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z wlączeniem do sieci SN i nN w miejscowości Panki.
 • Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z włączeniem do sieci SN i przebudową linii napowietrznej nN w miejscowości Długo Kąt.
 • Wymiana - remont linii kablowej 15kV relacji: S-584 - st słup nr 9 linii SE Rędziny oraz S-584 - st. słup nr 10 linii SE Aniołów wraz z modernizacją rozdzielni SN przy ul Piotra Skargi w Częstochowie.
... Wszystkie prace zostały wykonane w nieprzekraczalnych terminach umownych. Roboty budowlane wykonane zostały zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Dobra organizacja prowadzonych robót oraz umiejętności i doświadczenie zawodowe pracowników zapewniły wysoka jakość i estetykę wykonanych prac.
Dyrektor Inwestycji

inż Mścisław Wroński

Projekty zrealizowane dla innych inwestorów: