linie wysokiego napięcia

Zakład
Budowy i Remontów Sieci Energetycznych
ZBiRSE

42-200 Częstochowa
ul. Sporna 8
tel/fax +48(34)361 02 59
e-mail:zbirse@zbirse.pl
podłączenia energetyczneprzyłącza elektryczneprzyłączaprojekty sieci energetycznychtransformatory kontenerowelinie energetycznelinie kabloweTransformatory słupoweprace pod napięciemsieci elektryczneprojekty elektryczne

Zrealizowane budowy i modernizacje sieci elektroenergetycznych

Inwestor: WADROX SA


  • Skrzyżowanie ul. Dekabrystów z Al. Armi Krajowej w Czestochowie - Oświetlenie drogowe, przekładka kabli elektrycznych.
  • Modernizacja ul. Długiej i Powstańców w Kamienicy Śląskiej - przekładka kabli energetycznych
  • Remont drogi krajowej nr 78 w Siewierzu - przekładka kabli energetycznych
Pragniemy nadmienić, że ZBiRSE wywiązało się bez zastrzeżeń z terminów realizacji jak i jakości wykonawstwa. Zakład dysponuje pracownikami o wysokich kwalifikacjach zawodowych, co daje gwarancje szybkiego wykonania prac, czym zyskał sobie miano solidnego i wiarygodnego partnera.
Prezes

mgr inż. Józef Witwicki

Inwestor: SAP-PROJEKT Sp. z o.o.


  • Budowa zasilania energetycznego kablami wysokich napięć dla obiektu: Samoobsługowy Dom Towarowy real,- w Częstochowie.
SAP-PROJEKT Sp. z o.o. pełniąc rolę inwestora zastępczego i sprawując nadzór nad realizacją w/wym. przedsięwzięcia budowlanego stwierdza, że powierzony zakres prac Zakład Budowy i Remontów Sieci Energetycznych w Częstochowie wykonał terminowo i fachowo, wykazując duże zaangażowanie i profesjonalizm przy realizacji zadania dla wymagającego partnera zagranicznego.
Dyrektor Naczelny

mgr Mieczysław Jaśkowski

Inwestor: Energo Serwis - GZE Sp. z o.o.


  • Posadowienie kontenera agregatu prądotwórczego dla potrzeb Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
  • Ułożenie kabli typu HAKnFtA 3x240mm na trasie dł. 2x650m w związku z wlączeniem do sieci elektroenergetycznej przepompowni "Herman" w Chorzowie.
Roboty budowlane zostały wykonane terminowo z bardzo dobrą jakością. Energo Serwis - GZE Sp. z o.o. w Gliwicach jest zainteresowany dalszą współpracą z firmą ZBiRSE Czestochowa
Pełnomocnik
Energo Serwis GZE Sp. zo.o.

Marcin Ambrożyński

Projekty zrealizowane dla innych inwestorów: